Durant el curs ens visiten diferents estudiants de prestigioses universitats, amb qui compartim experiències a l’escola. Gràcies a un acord entre la prestigiosa Universitat de Boston, el MIT (Massachussets Institue o Technology, i la Fundació Catalunya – La Pedrera, aquests dies tenim amb nosaltres la senior student Maryam Archie.