L’Escola ha rebut el Premi Escola Creativa per la nostra tasca a l’entorn del valor de la Creativitat, atorgat per la Fundació per la Creativació.