Tutoria i horaris


La relació que s’estableix entre tutor/a i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne/a a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor/a i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne/a i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola
Grup Referent d'aula Horari tutoria famílies
1r ESO A Sònia Montón Dimecres, 9:00h-10:00h
Divendres, 11:30h-12:30h
1r ESO B Mailhyn Cafiero Dijous, 13:30h-14:30h
Divendres, 10:30h-11:30h
1r ESO C Francesc Masdeu Dilluns, 14:00h-14:30h
Dimecres, 10:00h-11:00h
Divendres, 14:00h-14:30h
4t tutor Sean Meehan Dimecres, 9:00h-9:30h
Dimecres, 13:30h-14:30h
Divendres, 12:30h-13:00h
2n ESO A Enric Pinto Dilluns, 14:00h-14:30h
Dimecres, 9:00h-10:00h
Dijous, 14:00h-14:30h
2n ESO B Guillem Bagués Dilluns, 14:00h-14:30h
Dimarts, 9:00h-10:00h
Dijous, 14:30h-15:00h
2n ESO C Adrià Bruch Dilluns, 12:30h-13:30h
Divendres, 16:30h-17:30h
4t Tutor Tània Noguerol Divendres, 8:00h-9:00h
Divendres, 15:30h-16:30h
3r ESO A Guillem Conde Dimecres, 11:30h-12:30h
Divendres, 15:30h-16:30h
3r ESO B Sílvia Camino Dilluns, 15:30h-16:30h
Divendres, 8:00h-9:00h
3r ESO C Albert Pozo Dimarts, 8:00h-9:00h
Dijous, 12:30h-13:30h
4t Tutor Anna Garcia Dijous, 12:30h-13:30h
Divendres, 8:00h-9:00h
4t ESO A Quique Vergara Dilluns, 14:30h-15:30h
Dimecres, 9:00h-10:00h
4t ESO B Javier Espinosa Dimecres, 10:30h-11:30h
Dimecres, 14:00h-15:00h
4t ESO C Benet Martin Dimarts, 14:00h-15:00h
Dijous, 12:30h-13:30h
4t Tutor Mª José Miranda Dimecres, 14:00-15:00
Divendres, 10:30h-11:30h