Aliances i projectes externs


Aliança amb CERCA

Institució CERCA aglutina tots els centres de recerca. Més de 13.000 persones treballant per a fer avançar la societat.

Laboratori de Transformació Educativa

El Laboratori de Transformació Educativa és una iniciativa R+D+I que s’emmarca dins l’àmbit de les polítiques educatives per enfortir el model d’escola catalana, amb el propòsit transformador de millorar la qualitat educativa dels centres de Catalunya. Es tracta d’una estratègia departamental que preveu el treball i el suport de diferents unitats del Departament, dels Serveis Territorials, del Consorci d’Educació de Barcelona i aliances amb altres agents, especialment l’Administració local i els ICE de les universitats.

Aquesta iniciativa departamental es fonamenta en diverses experiències reeixides de centre i especialment, del Programa d’Escola Nova 21.

L’Escola Virolai que va ser centre impulsor d’aquesta darrera iniciativa, participa ara com a Centre Referent del Laboratori de Transformació Educativa amb la finalitat d’ajudar a aconseguir models significatius i eficaços de transformació educativa en el paradigma de millora contínua de les escoles arreu de Catalunya.

Les reflexions pedagògiques sorgides dels equips docents de l’Escola a l’inici del curs 2021-2022 queden recollides en el següent document:

Projectes ERASMUS+

Art4Emotion: Building bridges between Education and Artistic Sector to raise Resilience and promote Emotional
Self-Regulation

Projecte per unir l’educació i l’àmbit artístic amb la finalitat d’augmentar la resiliència dels alumnes i promoure la regulació emocional.

BEPART: Making youth participation visible in school management

Implicar activament els joves en activitats participatives, tindran accés a oportunitats que els permetin empoderar-se socialment i cívicament.

DETECT: Developing teachers’ critical digital literacies

Desenvolupar una comprensió de les necessitats dels professors/es en relació amb les alfabetitzacions digitals crítiques en un context escolar. Sensibilitzar els educadors/es sobre la complexitat de l’ús de les tecnologies digitals i les xarxes socials amb finalitats educatives i institucionals.  Educar els educadors/es perquè puguin fer un ús pedagògicament significatiu i segur de les tecnologies digitals. 

STEAMcat+

Aquest projecte donarà l’oportunitat a 8 escoles del programa STEAMcat de desenvolupar i millorar les competències professionals dels seus docents participant en cursos de formació i job shadowing a diferents escoles de la Comunitat Europea

Spotlighters

Projecte que té com a objectiu informar educadors i estudiants dels efectes potencials a llarg termini de l’estrès i dotar-los de les competències per reduir aquestes possibles complicacions.

Data Literate

Projecte Erasmus+ per capacitar professors d’institut d’educació secundària en alfabetització de dades digitals per identificar la desinformació i gestionar la sobrecàrrega d’informació.

Microconsorci MATE KA120 Escolar Erasmus + 2021 – 2027

Té com a missió consolidar un sistema inclusiu que afavoreixi el desenvolupament personal i professional de la ciutadania seguint els objectius d’ET2020 i l’Agenda 2021 de l’ONU.

Programa Innovació Pràctiques MUFPS

Programa d’innovació educativa de les pràctiques del MUFPS (cursos 2019-2022).

Participació en xarxes

 • Virolai és escola impulsora del projecte Escola Nova XXI d’Innovació educativa
  Més informació.
 • Xarxa d’Escoles Associades a la UNESCO.
 • Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya
 • Xarxa d’Escoles Fem Salut
 • Associació d’Escoles Trams per a la Internacionalització
 • Agrupació Escolar Catalana
Participació en projectes

 • Participació en projectes europeus
 • Projecte PICI amb la Universitat Blanquerna sobre aprenentatge invers
 • Projecte IBS+E amb la UAB sobre ciències en anglès.
 • Projecte ARMIF amb la Universitat Blanquerna sobre ciències i registres d’avaluació amb PLE i recursos digitals (era-tic)
 • Projecte Erasmus+: Collaborative Design for Smart Pupils / Systeam
 • Els nostres alumnes participen en:
  • Projecte I+D*I de la Fundación San Patricio
  • Parlament Científic dels Joves
  • Lliga de Debat Universitari
  • Concurs Audicrea
  • Programa Explainers de Cosmocaixa
  • Joves i Ciència de la Fundació Catalunya-La Pedrera