A Virolai, l’equip educatiu té com a objectiu aconseguir que els nois i noies desenvolupin actituds i habilitats que els serveixin per a la vida. Per aquest motiu, el professorat s’adapta a la singularitat de cadascun d’ells, perquè els consideren protagonistes de la seva educació.

En la societat digital actual, el mestre ja no és l’únic transmissor del coneixement. Tot i la seva funció educadora, el professorat s’ha transformat en guia i acompanyant en el llarg procés d’aprenentatge de l’alumne/a. En aquest nou model, el docent exerceix una tasca més enllà de la seva especialitat, de manera globalitzada, per assegurar l’aprenentatge global de l’alumne/a, així com la seva avaluació. Si situem l’alumne/a en el centre del procés d’aprenentatge, l’avaluació d’aquest procés ha de ser compartida: l’alumne/a ha d’avaluar el seu procés d’aprenentatge i, per fer-ho, necessita la interacció i resposta del professor.

En aquesta transformació, s’estableixen noves dinàmiques: treball en equip i plans de formació entre docents que permetin noves propostes i projectes connectats al món real. Tant el mestre com l’alumne/a i l’escola se situen en un procés continuat d’aprenentatge.

Organigrama

Montse Ballarín

Direcció general
mballarin@virolai.com

Sandra Entrena

Rosa M. Sánchez

Cap d’Estudis ESO i Batxillerat
rsanchez@virolai.com

Carol De Britos

Cap d’Estudis Ed. Primària
cdebritos@virolai.com

Anna Íñigo

Cap d’Estudis Ed. Infantil
ainigo@virolai.com

Montserrat Brau

Sandra Entrena

Virolai Escola
sentrena@virolai.com

Maite Pino

Reina Elisenda Virolai
mpino@reinaelisenda.virolai.com

Clàudia López de Lamadrid

Anna Íñigo

Virolai Grimm
ainigo@virolai.com

Cristo Avilés

Coordinador Tècnic Primària
caviles@virolai.com

Rebeca Manzano

Coordinadora Pedagògica Primària
rmanzano@virolai.com

Isabel Beltran

Coordinadora Pedagògica Primària
ibeltran@virolai.com

Maria Latre

Coordinadora Pedagògica Primària Reina Elisenda
mlatre@reinaelisenda.virolai.com

Marta Cárdenas

Coordinadora Pedagògica Primària Reina Elisenda
mcardenas@reinaelisenda.virolai.com

Quique Vergara

Coordinador Pedagògic ESO i Batxillerat
evergara@virolai.com

Cesc Masdeu

Coordinador Pedagògic ESO
fmasdeu@virolai.com

Alba Pros

Coordinadora Tècnica Batxillerat
apros@virolai.com

Tània Noguerol

Coordinadora Tècnica ESO
tnoguerol@virolai.com

Clàudia López de Lamadrid

Coordinadora Pedagògica V.Petit
clopezdelamadrid@virolai.com

Cristina Romanos

Coordinadora Pedagògica VGrimm
cromanos@virolai.com

Andreu Gabriel

Elisabet Salvador

Lingüístic
esalvador@virolai.com

Carles Zurita

Educació Física
czurita@virolai.com

Joan Carles Moreno

Maite Sillero

Llengües Estrangeres
msillero@virolai.com

José L. Tourón

Científic-Tecnològic
jtouron@virolai.com

Paloma Llaquet

Atenció a la diversitat, Qualitat i Solidaritat
palomallaquet@virolai.com

Mª José Miranda

Internacionalització, Pràcticum i Extracurriculars
mjosemiranda@virolai.com

Guillem Conde

Virolai Esport Club
gconde@virolai.com

Benet Martín

Promoció i Alumni
bmartin@virolai.com

Carles Sentís

Carles Zurita

José A. Carrera

Cap d’Administració
jcarrera@virolai.com

Joan Creus

Administració i serveis
jcreus@virolai.com

Magda Ferrando

Administració
mferrando@virolai.com

Isabel Vila

Ruth Navarro

Cap de secretaria
rnavarro@virolai.com

Lorena Santillana

Secretaria Acadèmica
lsantillana@virolai.com

Elena Manzano

Adriana Castaño

Cristina Esteve

Montse Xanco

Secretaria Virolai Petit
mxanco@virolai.com

Maribel Rubia

Secretaria Virolai Grimm
irubia@virolai.com