Gestió responsable


RESPONSABILITAT SOCIAL: UNA ESCOLA COMPROMESA

El compromís de l’escola amb els valors socials i mediambientals forma part de la cultura d’escola i de compromís amb l’entorn, fet que implica a tota la comunitat educativa, així com els nostres col·laboradors i aliances.

  1. COMPROMIS AMB EL BENESTAR DE TOTA LA COMUNITAT

La Comissió d’Igualtat té l’objectiu de facilitar el compliment de la legislació vigent en matèria d’igualtat i gestió de la diversitat. Entre les seves funcions destaquen, a banda de la redacció del Pla d’Igualtat i Gestió de la Diversitat, l’assessorament a la direcció en temes relacionats amb el compliment de la llei d’igualtat i l’avaluació dels indicadors d’igualtat del centre.

Els membres de la Comissió tenen un compromís de confidencialitat, essent aquest òrgan una eina en la gestió de les problemàtiques relacionades amb l’assetjament per raó de sexe, raça, creences religioses o origen geogràfic.

 

– Pla d’igualtat

– Enquestes psicosocials

– Enquestes de satisfacció.

– Plans de millora personalitzats

  1. COMPROMÍS AMB LA QUALITAT.

– Segell de qualitat E2Cat

– Compromís amb la millora continuada

– Creixement sostenible

  1. COMPROMÍS AMB LA SEGURETAT I RISCOS LABORALS.

– Col·laboració amb una empresa externa de riscos laborals

– Formació dels treballadors en matèria de riscos laborals

– Treball en un entorn segur

  1. COMPROMÍS AMB LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

– Col·laboració amb una empresa externa de protecció de dades

– Compliment estricte de la normativa en matèria de protecció de dades

  1. COMPROMÍS AMB EL MEDIAMBIENT

– Escola verda

– Escola sostenible

– Treball en sostenibilitat i millores mediambientals

  1. COMPROMÍS AMB LA SALUT

– Segells de salut

– Comissió de salut (alimentació, esport, hàbits saludables,…)

– Acord de col·laboració amb l’Hospital de Bellvitge per a la millora de l’educació en salut.

  1. PROTECCIÓ DEL MENOR

– Compliment de la normativa vigent en matèria de protecció del menor, concretament els requisits que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la llei orgànica 1/1996 de 15 de gener de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del codi civil de la llei d’enjudiciament civil.

  1. INCLUSIVITAT

– Compromís amb la diversitat

– Escola inclusiva