Energies renovables


La formació professional en Energies Renovables és un grau especialitzat en la generació d’energia. En aquest cicle, es mescla l’aprenentatge pràctic i el teòric amb la finalitat de capacitar l’alumne per al mutatge i/o manteniment de plaques fotovoltàiques i torres eòliques, però també per a la gestió i gerència de projectes de muntatge.

En un moment com l’actual, en què el canvi climàtic produeix efectes tan negatius al nostre planeta, la transformació energètica a energies verdes o renovables no només és una oportunitat, sinó una necessitat peremptòria.

Sabeu que cada dues setmanes s’incorpora un treballador a una empresa del sector? Tanmateix, encara estem molt lluny d’assolir l’objectiu plantejat per la Unió Europea.

Davant d’aquesta necessitat laboral i social, FP Virolai, en col·laboració amb empreses capdavanteres del sector, ofereix aquest cicle formatiu de grau superior en energies renovables, adaptat a les necessitats actuals del mercat.

La Unió Europea podria abastir-se amb el 100% d’energia renovable (Font: Aura Energía)
Com és el Grau Superior d'Energies Renovables a Virolai?

A FP Virolai, ens hem esforçat per crear un cicle formatiu de grau superior on l’alumne no només aprèn a nivell acadèmic, sinó també directament a les empreses; per això el contacte amb l’entorn laboral comença des de les primeres setmanes del curs.

A més, FP Virolai té convenis de col·laboració amb entitats tan importants en el sector de l’enginyeria com ara l’escola EETAC de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), investigadors a nivell internacional i empreses pioneres en el sector energètic com HolaLuz.

Què t'oferim?

 • Qualitat i excel·lència educativa Virolai.
 • Un clima que fomenta el creixement com a professional i com a persona.
 • Treballar en profunditat la competència d’aprendre a aprendre, per a un aprenentatge al llarg de la vida.
 • Docents seleccionats per la seva vàlua professional i pedagògica.
 • Horaris de tarda de 15:00 a 20:30.
 • 100 % col·laboració amb les empreses des del primer any.
 • Formació presencial i en linia.
 • Aprenentatge per projectes.
 • Material didàctic propi.
 • Seminaris formatius amb diversos especialistes del sector.
 • Certificació de seguretat en riscos elèctrics.
 • Certificació de treballs en alçada.
 • Certificat per a la realització de treballs verticals.
 • Certificat Oficial de Pilot Professional de Drons.

Algunes de les coses que aprendràs en estudiar el Cicle Formatiu de Grau Superior d’Energies Renovables a Virolai:

 • Gestionar la posada en servei, operació i el manteniment de parcs eòlics, partint de la interpretació de la informació tècnica continguda en projectes i altres documents tècnics.
 • Operar en sistemes telecomandament de gestió de parcs eòlics, adaptant el funcionament del conjunt a les condicions atmosfèriques i als requeriments de la xarxa.
 • Realitzar l’ operació local i el manteniment en parcs eòlics, seguint els protocols de seguretat i de prevenció de riscos reglamentaris.
 • Avaluar situacions de risc laboral i per al medi ambient relacionades amb el muntatge, l’operació i el manteniment d’ aerogeneradors i parcs eòlics, detallant mesures de prevenció per als diferents tipus de riscos.
 • Organitzar el muntatge de subestacions elèctriques i d’instal·lacions solars fotovoltaiques elaborant plans i criteris de supervisió.
 • Realitzar tasques d’ operació local i manteniment de primer nivell en subestacions elèctriques, seguint els protocols de seguretat i de prevenció de riscos reglamentaris.
 • Realitzar el muntatge, l’ operació i el manteniment d’ instal.lacions solars fotovoltaiques partint de la interpretació de la informació tècnica continguda en projectes i altres documents tècnics.
 • Controlar aerogeneradors o horts fotovoltaics a través de drons.
Requisits d'accés

Per poder accedir a aquest cicle, has de complir algun d’aquests requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat.
 • Estar en possessió d’un títol de Tècnic Superior (Grau Superior) o Tècnic Especialista (Grau Mitjà).
 • Haver superat la Prova d’accés a Grau Superior.
 • Haver superat la Prova d’accés a la universitat per a majors de 25.
 • Estar en possessió del títol de COU.
 • Estar en possessió d’un títol de FPII.
 • Estar en possessió d’un títol oficial equivalent o superior a qualsevol dels anteriors.
Estructura del curs

Estructura del curs
Sortides professionals

 • Tècnic o tècnica de gestió d’ operacions i manteniment en instal·lacions eòliques.
 • Responsable de muntatge de parcs eòlics.
 • Responsable de muntatge d’aerogeneradors.
 • Especialista muntador d’aerogeneradors.
 • Especialista en manteniment de parcs eòlics.
 • Promotor o promotora d’instal·lacions solars.
 • Projectista d’ instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Responsable de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Responsable d’explotació i manteniment de petites centrals solars fotovoltaiques.
 • Muntador i operador o muntadora i operadora d’instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Encarregat o encarregada de muntatge de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.
 • Encarregat o encarregada de manteniment de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.
 • Operador i mantenidor o operadora i mantenidora de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.
 • Controlador o controladora d’aerogeneradors o horts fotovoltaics, també per desplegar funcionalitats a través de drons en diferents àmbits de l’agricultura i el mediambient.