Tutoria i horaris


La relació que s’estableix entre tutor/a i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne/a a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor/a i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne/a i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola
Classe Tutor-Tutora Visita
1r A Sònia Montón Dilluns, 9:00h-10:00h
Dimarts, 15:30h-16:30h
1r B Adrià Bruch Dimarts, 16:30h-17:30h
Divendres, 13:30h-14:30h
1r C Francesc Masdeu Dimarts, 8:00h-9:00h
Divendres, 12:30h-13:30h
2n A Marc Salcedo Dilluns, 9:00h-10:00h
Dimecres i dijous, 14:00h-14:30h
2n B Guillem Bagués Dilluns, 9:00h-10:00h
Dimarts, 8:30h-9:00h
Dimecres, 8:30h-9:00h
2n C Enric Pinto Dimarts, 8:00h-9:00h
Dimecres, 9:00h-10:00h
Tutora individual 1r cicle Tània Noguerol Divendres, 8:00-9:00 i 11:30-12:30
3r A Guillem Conde Dimarts, 12:30h-13:30h
Dimecres, 16:30h-17:30h
3r B Sílvia Camino Dilluns, 15:30h-16:30h
Dimarts, 14:30h-15:00h
Dimecres, 14:30h-15:00h
3r C Ana Garcia Dilluns, 11:30h-12:30h
Dimecres, 13:30h-14:00h
Dijous, 13:30h-14:00h
4t A Quique Vergara Dimecres, 13:30h-14:00h
Divendres, 8:00h-9:00h
Divendres, 12:30h-13:00h
4t B Benet Martin Dilluns, 9:00h-10:00h
Dilluns, 16:00h-16:30h
Dimecres, 13:30h-14:00h
4t C Javier Espinosa Dimarts, 15:30h-16:30h
Dijous, 9:00h-10:00h
Tutor individual 2n cicle Rubén Caneiro Dilluns, 15:30-16:30
Tutora individual 2n cicle Mª José Miranda Dimecres, 12:30-13:30