Reina Elisenda Virolai


L’educació infantil és una etapa que contribueix al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels nens i les nenes en col·laboració amb les famílies. En aquest entorn, proporcionem als nens i nenes un clima de confiança en què se senten acollits per créixer i aprendre.

L’objectiu de l’etapa infantil és el desenvolupament global de les capacitats dels infants de manera afectuosa i respectuosa amb diferents ritmes individuals.

A Reina Elisenda Virolai, l’etapa d’infantil conviu amb la primària i comparteix espais al mateix edifici, cosa que permet una estreta col·laboració i la facilitat de realitzar activitats en què grans i petits aprenen i cuiden els uns dels altres.

Aquesta estreta convivència i coneixement aporta als alumnes un clima afectuós, marcat per la familiaritat, on créixer i aprendre. La gestió que fem de lespai aporta calor al dia a dia del centre i promou la interacció entre els diferents graus.

Treballem per despertar en l’infant el seu interès per aprendre, l’hàbit de qüestionar-se i fer-se preguntes sobre el món que l’envolta; l’habilitat de cercar i trobar respostes als reptes que se li plantegen ha d’incidir en la seva capacitat per relacionar-se, comunicar-se i aprendre de manera conjunta.

Proposem als alumnes reptes cognitius, creem un ambient ric i facilitador de relacions humanes i donem oportunitats per reforçar la confiança i l’autoestima. Cal assegurar el camí cap a l’autèntica autonomia i l’aproximació a l’autoregulació.

Organització escolar

Al 1r cicle d’infantil, el període escolar està comprès entre el mes de setembre i juliol, ambdós inclosos.
Al 2n cicle d’Infantil, d’acord amb el calendari escolar obligatori, el curs comença al setembre finalitza al juny.

HORARI ESCOLAR

  • 1r cicle: 9:00 – 17:00
  • 2n cicle: 9:00 – 17:00

Hi ha servei de permanències de matí i tarda i casal durant el període de vacances.