Tutoria i horaris


La relació que s’estableix entre tutor/a i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne/a a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor/a i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne/a i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola
Classe Tutora Horari Tutoria
EI0 Petits Berta Juanet Dimarts, 10:00h-10:30h
EI1 Mitjans Esperança González Dimarts i Dijous, 14:30h-15:00h
EI2 Grans Yaiza Martí Dimarts i Dijous, 14:00h-14:30h
EI3 Luana González Dimecres i dijous, 14:00h-15:00h
EI4 Clara Gil Dilluns, 10:00h-11:00h
Dimarts, 9:00h-10:00h
EI5 Marta Cárdenas Divendres, 9:00h-10:00h
Divendres, 11:00h-12:00h