Reina Elisenda Virolai


L’educació primària ha de preparar els alumnes per donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. A Reina Elisenda Virolai, l’etapa de primària conviu amb la d’infantil i comparteix espais al mateix edifici, cosa que permet una estreta col·laboració i la facilitat de fer activitats en què grans i petits aprenen i cuiden els uns dels altres.

Aquesta estreta convivència i coneixement aporta als alumnes un clima afectuós, marcat per la familiaritat, on poder seguir aprenent. La gestió que fem de l’espai aporta caliu al dia a dia de l’alumnat i promou la interacció entre els diferents graus. Treballem per donar eines de vida als nostres alumnes perquè puguin esdevenir competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables.

És important que puguin pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i interrelacions entre els aprenentatges. A primària seguim promovent, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i de valors per resoldre problemes i situacions, fomentant la iniciativa, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, així com desenvolupant el valor de l’esforç i la cultura del treball.

Qui som?


Som una escola concertada, laica, amb una trajectòria de més de 50 anys. L’Escola Reina Elisenda és una de les tres línies d’’infantil i primària de l’Escola Virolai. Compartim projecte des del 2016 i coordinem totes les etapes educatives des d’un mateix projecte, garantint intercanvis entre alumnes, mestres i famílies. Tenim la mida d’una escola d’una sola línia cosa que permet una atenció molt familiar i una veritable convivència entre petits i grans en un entorn saludable i acollidor alhora que comptem amb la solidesa d’un gran projecte. Alumnes, família i educadors formem una comunitat educativa cohesionada. Per assolir uns objectius comuns, compartim un projecte educatiu que evoluciona i millora gràcies a la col·laboració i la implicació de tothom.

Som al districte de Gràcia, davant de l’entrada principal del Parc Güell. Fundada l’any 1964 per iniciativa de Maria Clara Forteza, l’Escola Reina Elisenda ha anat evolucionant i creixent durant els anys adaptant-se a les noves realitats i necessitats socials i educatives a través de constants processos de millora.

Què ens proposem?


Educar i acompanyar els infants en el seu creixement personal, i ajudar-los a esdevenir persones competents, amb fortalesa interior per aprendre i millorar constantment durant les diferents etapes de la seva vida. Treballem amb les famílies per tal d’aconseguir:

 • Atendre la diversitat per potenciar els talents de tots els alumnes
 • Promoure la seva autonomia, responsabilitat i sentit crític
 • Desenvolupar l’autoconeixement i l’autoestima
 • Potenciar la creativitat i la capacitat de comunicació i expressió
 • Fomentar el treball cooperatiu, transversal i globalitzat
 • Millorar de forma continuada el nostre projecte per esdevenir agent i motor del canvi per a un món millor

Què oferim?


 • Escola de qualitat i de proximitat
 • Relacions personals basades en l’afecte i el respecte
 • Aprenentatge vivencial i significatiu
 • Pedagogia de l’esforç i de la superació personal
 • Educació en valors integrada i transversal
 • Participació i responsabilitat dels alumnes
 • Activitats compartides entre grans i petits. Projectes d’aprenentatge en servei
 • Tecnologia com a eina d’aprenentatge
 • Singularitat dels projectes lingüístics i artístics
 • Plurilingüisme: francès i anglès. Intercanvis
 • Escola oberta a l’entorn i compromesa amb el medi ambient