Tutoria i horaris


La relació que s’estableix entre tutor/a i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne/a a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor/a i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne/a i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola
Classe Tutor/a Horari de visita
EI0 Petits Meritxell Garcia Dilluns, 10:30h-11:00h
EI1 Mitjans Sandra Martín Dijous, 10:30h-11:00h
EI2 Grans Anna Huguet Dimecres, 10:30h-11:00h
Dijous, 16:30h-17:00h
EI3 Mercè Antón Dilluns, 10:00h-11:00h
Dijous, 9:30h-10:00h
EI4 Mònica Castillo Dilluns, 15:00h-15:30h
Dijous, 11:45h-12:45h
EI5 Elisenda Bas Dimarts, 16:00h-16:30h
Dijous, 12:00h-13:00h
Directora tècnica Anna Íñigo