Virolai Petit


L’educació infantil és una etapa que contribueix al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb les famílies. En aquest entorn, proporcionem als nens i nenes un clima de confiança on se senten acollits per créixer i aprendre.

Estructura de l'etapa infantil

Aquesta etapa es distribueix en dos cicles:

  • 1r cicle: comprèn dels 0 als 3 anys d’edat, també anomenat llar d’infants o escola bressol.
  • 2n cicle: va dels 3 als 6 anys i és el que s’anomena parvulari.

Ambdós cicles estan estretament vinculats, i mantenen una relació de coherència i continuïtat que proporciona als infants un entorn educatiu que complementa les experiències viscudes en el context familiar.

Organització escolar

Al 1r cicle d’infantil, el període escolar està comprès entre el mes de setembre i juliol, ambdós inclosos.

El 2n cicle d’Infantil, d’acord amb el calendari escolar obligatori, el curs comença al setembre finalitza al juny.

HORARI ESCOLAR

  • 1r cicle: 9:00h – 17:00h
  • 2n cicle: 9:00h – 17:00h

Hi ha servei de permanències de matí i tarda i casal durant el període de vacances.