Tutoria i horaris


La relació que s’estableix entre tutor/a i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne/a a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor/a i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne/a i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola
Classe Tutora Horari Tutoria
EI0 Petits Rocio Boo Dijous, 14:00h-15:00h
EI1 Mitjans Marta Amigó Dijous, 13:00h-14:00h
EI2 Grans Mari Gamero Dimarts, 13:00h-14:00h
EI2 Grans Cristina Morales Dimarts, 14:00h-15:00h
EI3 Carol Boixader Dilluns, 13:00h-14:00h
Dimarts, 10:30h-11:00h
EI4 Anna Serrador Dilluns, 14:00h-15:00h
Dimecres, 10:30h-11:00h
EI5 Rosi Poza Dilluns, 14:00h-15:00h
Dijous, 15:00h-15:30h
Coordinadora Clàudia López de Lamadrid