Escola Virolai


Una etapa per a la descoberta

En aquesta etapa, es consoliden hàbits, sabers i destreses fonamentals. Més que mai, l’Escola esdevé un àmbit de convivència i de cultura. Mitjançant unes metodologies que potencien el treball cooperatiu i la reflexió, tant individual com grupal, l’alumnat se sent motivat per unes propostes educatives i docents que satisfan els seus interessos i les seves necessitats.

Com s'estructura:

Aquesta etapa es distribueix en tres cicles, de dos cursos cadascun:

  • Cicle inicial, que comprèn primer i segon, dels 6 als 8 anys
  • Cicle mitjà, que comprèn tercer i quart, dels 8 als 10 anys
  • Cicle superior, que comprèn cinquè i sisè, dels 10 als 12 anys.

Cal una coordinació amb l’educació infantil i educació secundària obligatòria per assegurar una transició adequada de l’alumnat entre etapes.

Organització escolar

HORARI ESCOLAR

  • Matí: de 9 h a 13 h (esbarjo de 10:30h a 11h)
  • Tarda: de 14:30h a 16:30h (1r, 2n i 3r) de 14h a 16:30h (4t, 5è i 6è)

Hi ha servei de permanències al matí, activitats extracurriculars al migdia i a la tarda, Espai de Tarda i activitats d’estiu durant el període de vacances.