Tutoria i horaris


La relació que s’estableix entre tutor/a i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne/a a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor/a i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne/a i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola
Classe Tutor-Tutora Visita
1r A Rebeca Manzano Dilluns, 11:00h-12:00h
Dimarts, 13:00h-13:30h
Dimecres, 13:00h-13:30h
1r B Elena Llorens Dimarts, 12:00h-13:00h
Dimarts, 13:00h-14:00h
2n A Júlia Hernández Dilluns, 12:30h-14:00h
Dimarts, 10:00h-10:30h
2n B Alfred Garrido Dilluns, 13:00h-13:30h
Dimecres, 15:30h-16:30h
Divendres, 13:00h-13:30h
3r A Judith Amorós Dilluns, 13:30h-14:30h
Dimecres, 13:00h-13:30h
Divendres, 14:00h-14:30h
3r B Clàudia Acero Dilluns, 13:30h-14:30h
Dimecres, 13:00h-13:30h
Divendres, 14:00h-14:30h
4t A Isabel Beltrán Dilluns, 13:30h-14:00h
Dimarts, 13:30h-14:00h
Dijous, 15:30h-16:30h
4t B Laura Mateu Dimecres, 15:30h-16:30h
Divendres, 8:00h-9:00h
5è A Xavi Beré Dimarts, 9:00h-10:00h
Dimecres, 13:30h-14:00h
Dijous, 13:00h-13:30h
5è B Cristina Pérez Divendres, 11:00h-12:00h
Divendres, 13:00h-14:00h
6è A Mari Saez Dilluns, 11:00h-12:00h
Dilluns, 13:30h-14:00h
Dimarts, 13:30h-14:00h
6è B Cristo Avilés Dimarts, 12:00h-13:00h
Dimecres, 13:00h-14:00h