Tutoria i horaris


La relació que s’estableix entre tutor/a i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne/a a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor/a i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne/a i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola
Classe Tutor-Tutora Horari Tutoria
1r A Rebeca Manzano Dimarts, 9:00h-10:00h
Dimecres, 13:00h-14:00h
1r B Clàudia Acero Dilluns, 14:30h-15:30h
Dimecres, 13:00h-14:00h
2n A Elena Llorens Dijous, 12:00h-14:00h
2n B Júlia Hernández Dilluns, 12:00h-14:00h
3r A Judith Amorós Dimecres, 13:30h-14:00h
Dijous, 14:30h-15:30h
Divendres, 13:30h-14:00h
3r B Bruna Rovira Dilluns, 13:30h-14:00h
Dimecres, 13:30h-14:00h
Djous, 11:00h-12:00h
4t A Isabel Beltrán Dimarts, 9:30h-10:30h
Dimecres, 13:00h-14:00h
4t B Laura Mateu Dimarts, 12:00h-13:00h
Dimecres, 8:00h-9:00h
5è A Xavi Beré Dimarts, 11:00h-12:00h
Dijous, 9:00h-10:00h
5è B Cristina Pérez Dimarts, 9:00h-10:00h
Dimecres, 11:00h-12:00h
6è A Mari Saez Dimarts, 13:30h-14:00h
Dimarts, 15:30h-16:30h
Dimecres, 13:30h-14:00h
6è B Cristo Avilés Dimarts, 13:00h-14:00h
Dijous, 14:30h-15:30h