Preinscripció i matrícula


Novetats

Publicació de la llista d’admesos: 

Publicació de la llista d’espera: 

Informació relativa al procés de preinscripcions i matrícules

Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria

Presentació de sol·licituds:

 • Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març
 • Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març

Matrícula:

 • Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: del 20 al 28 de juny

 

Batxillerat

MATRÍCULA OBERTA

 • SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ 2022-2023
 • Original i fotocòpia del llibre de famíliao altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet), o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta de persones estrangeres comunitàries el document d’identitat del seu país d’origen. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI o NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys. De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que es pugui aportar.
 • Si s’escau, la documentació acreditativa dels criteris de prioritat (específics, generals i complementaris) que corresponguin per a cada ensenyament.

En tots els ensenyaments obligatoris, segons l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen els següents criteris generals de prioritat:

 • Si actualment hi ha germans/germanes matriculats al centre: 50 punts.
 • Si actualment hi ha al centre el pare, mare o tutor legal treballant: 10 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
  • Domicili a una zona de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a zona de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

Com a criteris complementaris de desempat, hi és la família nombrosa o monoparental (15 punts).

Sol·licitud d’informació

Vols rebre més informació?
Emplena el formulari i et respondrem al més aviat possible.  la política de privacitat.

  *Tots els camps són obligatoris

  Escola Virolai

  A partir de 6 anys
  – Educació Primària
  – Educació Secundària
  – Batxillerat
  – Cicles Formatius
  Carrer Ceuta, s/n
  08032 Barcelona
  Telèfon: 93 284 63 43
  Fax: 93 284 64 58

  Virolai Grimm

  de 0 a 3 anys
  – Educació Infantil
  Carrer Sant Quintí, 19
  08026 Barcelona
  Telèfon: 93 436 61 62

  Virolai Petit

  de 0 a 3 anys
  – Educació Infantil
  Carrer de l’Escorial, 210
  08024 Barcelona
  Telèfon: 93 284 99 44

  Reina Elisenda Virolai

  de 0 a 12 anys
  – Educació Infantil
  – Educació Primària
  Carrer Olot, 18
  08024 Barcelona
  Telèfon: 932 844 080