Gabinet psicopedagògic


Una de les línies del Projecte Educatiu de Virolai és atendre adequadament els reptes de l’ensenyament personalitzat i l’atenció a la diversitat. Per aquest motiu, es fa imprescindible poder comptar amb la col·laboració de professionals de diverses especialitats. En aquest context, cal destacar la tasca de l’equip del gabinet psicopedagògic que donen suport a tutors/es i a l’equip docent i, si cal, i sempre sota la supervisió del tutor/a, col·laboren amb les famílies.

La seva finalitat principal és l’assessorament als mestres i, si s’escau, a les famílies davant la detecció, prevenció i diagnosi de possibles dificultats que pugui presentar l’alumnat tant en l’àmbit educatiu com d’aprenentatge. Se’n fa un seguiment individual a partir de l’observació directa a l’aula, de les proves de maduresa o dels intercanvis amb el tutor/a, entre d’altres.

Paloma Llaquet

Responsable atenció a la diversitat
palomallaquet@virolai.com

Aina Maria Mangrané

Gabinet Psicopedagògic Escola Virolai
amaria@virolai.com

Alba Santamaria

Gabinet Psicopedagògic Escola Virolai
asantamaria@virolai.com

Marta Medrano

Gabinet Psicopedagògic Reina Elisenda
mmedrano@reinaelisenda.virolai.com

Mercè Covas

Gabinet Psicopedagògic Reina Elisenda
mcovas@reinaelisenda.virolai.com

Pere Araus

Gabinet Psicopedagògic Grimm

Mònica Romera

Gabinet Psicopedagògic V. Petit