Servei de menjador i Espai Migdia


Amb el propòsit de millora constant a l’escola i sumant els canvis dels costums familiars que han fet que el nombre d’alumnes que utilitzen el menjador escolar s’hagi incrementat en els darrers anys, ha propiciat una reestructuració i millores a la franja del migdia, originant l’ESPAI MIGDIA, on l’estona del Menjador i de Patis conflueixen en un espai educatiu.

Per aquest motiu, i amb la necessitat que el servei de Menjador atengui de forma adequada les necessitats nutricionals dels nens i nenes, al Virolai en els darrers cursos, s’ha treballat en un Pla de millora de l’Alimentació tant en l’àmbit curricular -tutoria i classes de ciències naturals- com a través de les campanyes -com ara sobre diferents tipus d’aliments, sobre l’esmorzar saludable o les gimcanes del Dia de l’Esport-, protagonitzades per la mascota Xofi i els seus consells i impulsades per l’AFA, en col·laboració amb el servei de menjador.

Àmbit nutricional

Disseny de menús escolars: els menús del dinar es confeccionen a la nostra escola amb l’assessorament de dietistes i les revisions periòdiques dels serveis de Salut del Districte i del Departament d’Educació. A més, les comissions de Salut en què participen activament els alumnes de secundària del centre els revisen també de forma periòdica.

Els criteris per definir aquests menús són:

  • Oferir un equilibri dietètic, tot aportant varietat d’aliments i en la manera de preparar-los.

  • Adequar els menús a dietes requerides per al·lèrgies.

  • Incorporar plats propis de la nostra cultura gastronòmica.

  • Adaptar-se a l’oferta estacional per poder oferir productes frescos i de proximitat.

  • Adequar els plats oferts a la preparació i al servei pel col·lectiu de població escolar comprès entre 1 i 18 anys.

Des de fa vuit cursos, s’han establert com a línies de millora els aspectes següents:

  • Reducció de la proteïna animal

  • Incorporació de diferents cereals

  • Incorporació de peix fresc i de proximitat

  • Acompanyament diari de verdura cuita o amanida i fruita de temporada

 

Menú del mes

SecundàriaBatxillerat
Àmbit educatiu

Els educadors i educadores, supervisats per l’Escola, s’encarreguen del servei de menjador seguint els objectius que ens plantegem al centre: Educació dels hàbits de salut i hàbits de convivència que ajuda a detectar i prevenir trastorns de la conducta alimentària.

Als centres d’infantil són les mateixes professores les que supervisen directament el servei de menjador.