Objectius


Entenem que en la pràctica de l’esport és on es fan propis els valors de l’amistat, el treball en equip, la solidaritat i l’esforç, tot cercant un objectiu comú.

Per tant, creiem que hem de tenir com a objectius:

Garantir la convivència per a tots els integrants del Club

Esportistes, entrenadors, socis, pares i mares han de respectar la pràctica de l’esport i la convivència sota els principis de la salut, l’equilibri emocional, l’educació entre iguals; a més, cal tenir en compte la formació humana, l’aprenentatge de l’esport i la projecció i promoció personal en funció de les capacitats i els interessos de cada esportista i de cada persona.

S’ha d’entendre la competició esportiva com un pacte col·lectiu

Sempre amb la finalitat d’arribar tan lluny com sigui possible, amb un respecte escrupolós envers el reglament i l’esportivitat.

Cal aprendre a guanyar amb humilitat i a perdre amb dignitat

Així és l’esport de competició.

S’ha de valorar la disciplina personal, així com la col·lectiva

Com a instrument bàsic per a la millora i la progressió en l’esport i en la vida.

I en definitiva, entendre l’amistat com el millor guany d’aquesta pràctica esportiva

I el respecte entre tots com a norma més essencial de convivència.

El VEC té com a mascota la Furmi, una formiga dissenyada pels alumnes de P4 i que representa els valors del club:

  • Esforç
  • Perserverança
  • Treball en equip