Tutoria i horaris


La relació que s’estableix entre tutor/a i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne/a a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor/a i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne/a i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola
Classe Tutor-Tutora Visita
1r A Albert Pozo Dilluns, 12:30h-14:30h
1r B Teresa Pérez Dijous, 15:30h-16:30h
Divendres, 8:00h-9:00h
1r C Alba Pros Dilluns, 10:30h-11:30h
Dimarts, 14:00h-14:30h
Dimecres, 14:00h-14:30h
1r D Guillem Rocafull Dimarts, 9:30h-10:30h
Dijous, 10:00h-11:00h
2n A Àlex Pérez Dimarts, 8:00h-9:00h
Dimecres, 12:30h-13:30h
2n B Andreu Gabriel Dimarts, 14:30h-15:30h
Dijous, 12:30h-13:30h
2n C Mailhyn Cafiero Dilluns, 13:30h-14:30h
2n D Eduard Cremades Dimarts, 9:00h-10:00h
Divendres, 11:30h-12:30h
Tutor individuals José Luis Touron Dimarts, 9:00h-10:00h
Tutora individuals Maite Sillero Dijous, 11:30h-12:30h
Tutor individuals Matt King Dimarts, 14:30h-15:30h
Tutora individuals Elisabet Collellmir Dimecres, 15:00h-16:00h
Tutora individuals Mª Rosa Riera Dimecres, 13:30h-14:30h
Tutora individuals Mª Jesus Cid Dilluns, 13:30h-14:30h