Equip docent


Marta Margarit

Maria Latre

Montserrat Sandalinas

Mireia Carrió

Especialistes

Aina Casal – Música i Rítmica
Roger Rovira – Educació físca
Clara Maristany – Educació visual i plàstica
Dani Talens – Llengües anglesa i francesa
Marta Cartanyà – Llengua anglesa
Marta Medrano – Anglès i Gabinet Psicopedagògic
Mercè Covas – Codocències i Gabinet psicopedagògic
Maite Pino – Codocències i Menjador
Neus Parcé – Tallers de llengua i codocències
Clara Gil – Dansa