Tutoria i horaris


La relació que s’estableix entre tutor/a i alumne/a representa una activitat essencial del procés educatiu. Aquest lligam ajuda l’alumne/a a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament, amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. L’alumnat, orientat pel seu tutor i en col·laboració amb les famílies, defineix uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat: acadèmic, personal, de relació, familiar… A través de les entrevistes amb l’alumne/a i la família, es concreten i es valoren aquests objectius en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola
Classe Tutor-Tutora Horari Tutoria
1r Primària Marta Margarit Dimecres, 11:30h-12:30h
Dijous, 9:00h-10:00h
2n Primària Maria Latre Dilluns, 12:30h-13:30h
Dimecres, 11:30h-12:30h
3r Primària Marc Medrano Dilluns, 12:30h-13:30h
Dimecres, 15:00h-16:00h
4t Primària Ruth Lerma Dilluns, 9:00h-10:00h
Dimecres, 10:00h-11:00h
5è Primària Montserrat Sandalinas Dilluns, 11:30h-12:30h
Dilluns, 15:00h-16:00h
6è Primària Mireia Carrió Dimecres, 9:00h-10:00h
Divendres, 10:00h-11:00h